Prawo spółdzielcze

W wydaniu zostały dodane hasła o timesharingu w związku z wejściem w życie ustawy z września o timeshare oraz o umowie deweloperskiej uregulowanej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego czyli domu jednorodzinnego. Dokonano także przemian.

Usługi

Cywilnoprawny status wspólnoty

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie pod...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Budżetowanie zarządzaniu przedsiębiorstwem

W pracy, prócz zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlano-montażowe...

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-g...

Budowlane ABC Poradnik

Budowlane ABC to poradnik służący potrzebom osób i organizacji zainteresowan...

Ustawa o planowaniu

Polecamy Państwu publikację omawiającą sprawa sądowa powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które powinno się podjąć, by zapewnić wspólnocie mieszkaniowej sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Pokazujemy na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, o ile w okresie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje. Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają w szeregu przypadków skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, wszak i domy jednorodzinne wraz ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga wprzódy na etapie inwestycyjnym wyobraźni i wiedzy o zarządzaniu dodatkowo o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji. Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej dodatkowo drobiazgowo omawiamy rozrachunek kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, toż i ważne różnice wobec rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej. W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę pośród innymi w sposób finansowania utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym również na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej przez nową wspólnotę. Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy w jaki sposób radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie. Książką polecamy również zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających, jakże także członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli im lepiej przewodzić sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, jakich konsekwencje mogą być dotkliwe dla całej społeczności mieszkańców

Portfolio

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

W artykule przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych także zasobów samorządowych. Omówione pozostały normy uzyskania mieszkań komunalnych korzystania z programu Mieszkanie na rzecz Młodych wynajmu.

Opodatkowanie nieruchomości działalności

Opodatkowanie nieruchomości działalności

Artykuł zwracana do osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Publikacja pdf egzamin na rzeczoznwcę zawiera ) Komplet pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury razem z podanymi u prawidłowymi odpowiedziami.

Umowa przedwstępna dotycząca

Umowa przedwstępna dotycząca

Artykuł stanowi całościowe opracowanie pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych.

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

Plan zagospodarowania przestrzennego

E-mail: contact@vat.pkpirr.eu

Phone: 1428-3242-5486

Top