Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieliPostępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli ile kosztuje upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – upadłość konsumencka jakie długi ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nader istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w obszarze przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a poza tym nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 1


noavatar.png
Adam Bartosiewicz prawnik 2020-04-17

Moja żona i ja poczułem się dość szczęśliwy, gdy Emmanuel mógł sporządzać raporty z pomysłów, które chwycił za pośrednictwem witryny. Wcale nie jest to proste, aby nieustannie przekazywać wskazówki i wskazówki, które większość osób mogło sprzedawać. I musimy pamiętać, że musimy Ci podziękować za to. Rodzaj wyjaśnień, łatwość nawigacji w internecie, relacje, które pozwolą Ci podtrzymać - wszystko jest wspaniałe, a to naprawdę pomaga naszym synom i naszej rodzinie wiedzieć, że ta treść jest przyjemna, co jest dość poważne. Dziękuję Ci za wszystko!

Najnowsze artykuły:

Top