Kategorie: 203


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Coaching
Komentarze: 0

Istota i potrzeba coachingowego

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo mieszkaniowe
Komentarze: 0

Zobacz prawo spółdzielni mieszkaniowych tekst

Zobacz prawo spółdzielni mieszkaniowych tekst jednolity znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest wybitnie duże mając na uwadze na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych korzystania z lokali i ich nabywania to zasadnicze zadania na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi

Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Umowa umowa deweloperska kto wybiera

Umowa - umowa deweloperska kto wybiera notariusza do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Zamówienia w IT Wdrożenie i

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowe prawo budowlane obowiązek

Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby

sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia albo odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych test ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top