Gmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzyGmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy co to jest uchwała rady gminy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy niezgodna z prawem prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie prawidłowych relacji i zasad współpracy organów JST, w tym: trybów dostępu radnych i komisji rady do dokumentów organu wykonawczego, opartych na obowiązujących regulacjach prawnych oraz w świetle zapisów statutowych, z udziałem pracowników merytorycznych organu wykonawczego. Omówienie techniki opracowywania przemian do statutu. Wskazanie na ogół występujących nieprawidłowości i luk w statutach. Omówienie stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutki obszaru merytorycznego uchwały: kto kontroluje uchwały rady gminy statut gminy, dzielnicy, miasta, powiatu. Przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzania procesu zmiany statutu. Nabycie wiedzy i umiejętności z aspektu tworzenia statutu rady gminy.

Komentarze: 1


noavatar.png
Stojmir Domosławo 2020-05-01

Ktoś musi pomóc w krytycznych artykułach, które chciałbym stwierdzić. Czy po raz pierwszy odwiedziłem stronę swojej strony i jak dotąd? Zdziwiłem się z analizą, którą zrobiłeś, aby to było niesamowite. Wspaniała aktywność!

Najnowsze artykuły:

Top