Rachunkowość budżetowa 2020 ustrój wewnętrznyRachunkowość budżetowa 2020 ustrój wewnętrzny brak osobowości prawnej szef jednostki konstytutywny księgowy biegły rewident wewnętrzny celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej wiedzy w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system wspierany o regulacje legislacyjne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych dodatkowo kodeksów wydanych w oparciu o ustawowe delegacje i ustawy o rachunkowości służący do odzwierciedlenia rachunkowość budżetowa po ang procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania jej majątkiem w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostki budżetowej służący zarządzającym jednostką kierownikowi jednostki głównemu księgowemu jednostki innym pracownikom do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki Szczegółowemu przedstawieniu uczestnikom będą podlegały podobnie i normy i praktyka gospodarki finansowej jednostki budżetowej również ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji Omówione zostaną także rachunkowość budżetowa zadania z rozwiązaniami użyteczne aspekty tworzenia systemu rachunkowości jednostki budżetowej począwszy od ustalenia polityki rachunkowości jednostki uwzględnieniem organizacji komórki finansowo-księgowej także umiejscowieniu i powiązaniu jej z innymi fragmentami struktury organizacyjnej danej jednostki budżetowej

Najnowsze artykuły:

Top