RODO 2020 Przesłanki przetwarzania danychRODO 2020 Przesłanki przetwarzania danych osobowych w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od przeszło roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów albo w oddaleniu idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy rozpatrzyć najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i przygotować szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione szczególnie wszechobecne zgody, nadużywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja uprawnień osób, jakich dane dotyczą, profil danych o pracowniku i kandydacie do pracy także zgoda pracownicza, ogląd pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest reprezentacja praktycznych porad i wskazówek jakim sposobem zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób ażeby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie kreować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne działanie organizacji. Zobacz Pojęcie i zakres danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane osobowe członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych środków nadzoru pracownika . Monitoring wizyjny działanie w sieci ogląd informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi innymi słowy psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO trzeba wziąć pod uwagę w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność czy obligatoryjność podania danych?. Podstawy prawne przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest zgoda rodo ochrona danych 2020 ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. rodo 2020 do cv Odpowiedzialność pracodawcy administratora za naruszenie kodeksów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Komentarze: 2


noavatar.png
Niezamysł Samanto 2020-05-04

Dodam te RSS do mojego e-maila i mogę zapoznać się z Twoimi odpowiednimi treściami. Upewnij się, że aktualizujesz to ponownie bardzo szybko ..

noavatar.png
Joanna Salachna napisała komentarz do ustawy o finansach publicznych 2020-05-08

Na pewno uwierz w to, co powiedziałeś. Twoje ulubione usprawiedliwienie wydawało się być w internecie najprostszym rzeczą, o której należy pamiętać. Mówię ci, zdecydowanie się irytuje, podczas gdy ludzie rozważają obawy, o których wyraźnie nie wiedzą. Udało Ci się dotknąć paznokci na szczycie, a także zdefiniować całą rzecz bez efektów ubocznych, ludzie mogą wziąć sygnał. Prawdopodobnie wróci, aby uzyskać więcej. Dzięki

Najnowsze artykuły:

Top