kiedy stosujemy KRS 2020


foto

Dodany: 2020-06-05
Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0

Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top